27.4.2020 - Coro­na­virus sta­tus på Sofiegården

link til Vejle kommunes hjemmeside

Anbefal denne side:

Kære Pårørende

Sofiegården er fortsat lukket.

Vi i Velfærdsforvaltningen i Vejle Kommune ønsker at beskytte plejecentrenes beboere mod coronasmitte bedst muligt, derfor følger vi nøje myndighedernes anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har forlænget påbuddet, om forbud mod besøgendes adgang til plejecentre. Det betyder, at du som pårørende desværre ikke kan besøge Plejecenter Sofiegården

Ved uopsættelig besøg hos en kritisk syg eller døende beboer, kan plejecentret efter en konkret faglig vurdering tillade besøg af nærtstående pårørende.

Alle plejecentrets indgangsdøre er fortsat låste. På de låste døre er der sat skilte op med kontaktinfo eller information om, at man skal ringe på en dørklokke for at komme i kontakt med personalet.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os telefonisk på de opgivne telefonnumre.

Vi håber på din forståelse i denne situation, så vi sammen kan forsætte med at beskytte beboerne bedst muligt, og du skal vide, at vi gør alt for at sikre, at beboerne har en god hverdag.

Retningslinje for udendørsbesøg

Den 18. marts indførte regeringen besøgsforbud på bl.a. plejecentre. Senere valgte vi at også at stoppe for besøg på plejecentrenes udearealer. Politikerne har nu besluttet fra mandag den 27. april at åbne for udendørs besøg igen, så længe de finder sted under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold og myndighedernes retningslinjer naturligvis overholdes.

Det betyder, at besøgene skal foregå uden døre som besøg på beboerens terrasse eller i haven. Der er fortsat forbud mod besøg på selve centret. Det betyder, at pårørende heller ikke har mulighed for at låne et toilet, mens de er på besøg.

På Plejecentret Sofiegården, har vi nu mulighed for at tilbyde et kort besøg udendørs – besøgende vil komme til at forgå i vores gårdhave ved Cafe Olga, hvor der er opsat 2 pavilloner som markere besøgs området.

For at sikre overholdelse af de af sundstyrelsens retningslinjer, er det vigtig at du inden besøget kontakter den afdeling som du har pårørende på og aftaler med dem, hvornår besøget kan finde sted.
For at kunne tilgodese alle, har vi været nødsagte til at lave besøgsdage for de enkelte afdelinger, vi håber for forståelse for dette.

De bedste hilsner 

Centerleder Susanne Kjær Christensen 

 

Se brev til pårørende her 

_____________________________