Fri­vil­lige

På Sofiegården er der forskellige muligheder for at yde en frivillig indsats - og alle er velkomne.

På Sofiegården samarbejder vi med mange frivillige, hvilket vi finder værdifuldt og inspirerende. 

Hvis du også gerne vil være frivillig hos os,  så er du meget velkommen til at kontakte vores dagcenter på tlf. 23 32 05 52.

Vi glæder os til samarbejdet med dig.

 

Samarbejde med frivillige

 • Sofiegårdens venneforening

  Sofiegårdens venner er en forening der holder til på Sofiegården.

  Vi afholder forskellige arrangementer igennem året, samt udflugter og mindre ferieture med bus.

  For at deltage i foreningens aktiviteter skal du være medlem!

  Der betales kontingent 1 gang årligt.

  Ind imellem bliver der også afholdt arrangementer kun for beboer og deres pårørende.

  Der vil i disse tilfælde på hver afdeling hænge et opslag om arrangementet, og hvornår man skal tilmelde sig.

  Beboerne kan ligeledes være medlem af Sofiegårdens venner på samme præmisser som med alle andre.

  Man skal dog være selvhjulpen til disse arrangementer eller busture, eller have en ledsager med sig som ligeledes er medlem af foreningen.

  Sofiegårdens venner står for bankospil 1 gang i måneden sammen med ”det åbne dagcenter på Sofiegården”

  Indtjeningen fra bankospillet går ubeskåret til opsparing af ny bus til Sofiegården.

  Sofiegårdens venner sidder i Cafe Olga hver mandag ml. 11.00 – 12.30

  Har man spørgsmål eller andet, er man velkommen til at ringe eller sende en sms på mobil til Formand Hanna Kissow mobilnr.

  20 44 94 61

  hannakissow89@hotmail.com

 • Velkommen som frivillig

  Som frivillig på Sofiegården kommer du i kontakt med mange mennesker, og der er nogle oplysninger, som er vigtig at vide - er her beskrevet velkomstbrevet.
  Vi sætter stor pris på din deltagelse og engagement. vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.

  Du kan blive frivillig i for eksempel:

  Café Olga

  hvor du kan være behjælpelig med:

  • Servering af mad til borgere, der ikke er så mobile,
  • Opvask i køkkenet,
  • opfyldning af sodavand/øl
  • Aftørring af hylder, disk o. lign
  • Anretning
  • Udlevering af mad til personale i cafeen,
  • Køre mad op på etagerne på plejecentret
  • Særskilte aftaler.

  Dagcenter

  • Gå eller køre ture med beboer fra plejecentret,
  • Dække borde til arrangementer,
  • Sætte borde/stole op til arrangementer,
  • Stryge,
  • Blive besøgsven/veninde for en beboer i og uden for Sofiegården,
  • Sætte nye initiativer i gang (på eget initiativ sammen med dagcentrets personale)
  • Og mange andre ting!

  Din kontaktperson i det daglige bliver:
  Aktivitetsmedarbejder og social- og sundhedsassistent Betina Gregersen tlf. 23 32 05 52. Betina træffes på alle hverdage mellem kl. 10 og 13

  Tavsheds- og underretningspligt
  Når frivillige er i kontakt med borgere, har de tavshedspligt
  om borgers private og økonomiske forhold.

  Alle borgere i Vejle Kommunens tilbud skal kunne føle sig trygge ved og have tillid til de personer, der er tilknyttet deres tilbud/aktivitet. Derfor må frivillige aldrig videregive fortrolige oplysninger, som de får kendskab til fra enten

  borgere eller kommunens ansatte.

  Fortrolige oplysninger er:
  Oplysninger om personers private forhold (cpr.nr., økonomi, race, religion, helbredsforhold, misbrug, politisk overbevisning, familiemæssige forhold, strafbare forhold og sociale problemer)

  • Andre oplysninger, som ikke umiddelbart er tilgængelige for enhver, er også underlagt tavshedspligten.

  Overholder den frivillige ikke tavshedspligten, kan den frivillige blive bortvist og i særligt grove tilfælde blive meldt til politiet.

  Velkomstbrev til frivillige

   

 • Forsikringsforhold for frivillige

  Frivillige der yder en indsat i Vejle Kommunes interesse, er som udgangspunkt omfattet af Vejle Kommunes forsikringer.

  For at være omfattet af en forsikring, skal arbejdet/indsatsen i en konkret sag udføres direkte for Vejle Kommune, være i Vejle Kommunes interesse og være accepteret af Vejle Kommune.

  Procedure
  Ved en ulykke eller en ansvarsskade skal sagen anmeldes i forsikringssystemet af den ansvarlige medarbejder ved Vejle Kommune.