Projek­ter og tiltag

På Sofiegården forsøger vi at følge udviklingen i samfundet og de ønsker som beboere og brugere af huset må ønske. Derudover har vi fokus på Resilient Vejle - hvor et samarbejde med UCL har og har haft fokus på nye tiltag i Vejle Vestby.

___________________________

2018

Vestbyen 2.0 - Innovation På Tværs 

linket til projektets hjemmeside, hvor det hele kan findes: https://sites.google.com/stud.ucl.dk/ipt-hold3-team6/​ 

Projektejerens egen beskrivelse af projektets formål: “Vestbyen er ifølge Vejle kommunes officielle optegnelser det område i hele kommunen som er mest fattig - altså det område i Vejle, hvor der bor flest mennesker med en lav indkomst. I Vestbyen findes mangfolkeligheden, her er en skøn blanding af flygtninge, ældre, studerende, enlige, psykisk svage borgere der af anden årsag er udsatte. Der er derfor et stort behov for at få skabt et mødested, hvor der er muligheder for fællesskab, hjælp til brevlæsning, skrivning, kontrakt til offentlige myndigheder m.m., og en form for overskudscafé.”

Vores udfordring/innovationsspørgsmål: Hvordan kan der via samarbejde mellem det offentlige og civilsamfund skabes et mødested? Hvad skal sådan et mødested kunne rumme? Hvilke muligheder kan der sættes i spil.

UCL Jelling 14.09.18
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Jelling 2018

2017

På tværs af generationer - Stjernestunder påstår.

En gruppe studerende fra henholdsvis pædagogseminariet, Jelling, og socialrådgiver-uddannelsen, Vejle, har fået til opgave at skabe et projekt, der skal samle vestbyen i Vejle. Gennem et tværprofessionelt samarbejde har vi haft kontakt til et plejecenter samt en 10. klasse i byen, hvor vi har samlet empiri i form af dialog, der har til formål at undersøge de unge samt ældres synspunkter og forforståelser om generationer.

I artikel omhandlende projektet kan læses mere. 

Øget fokus på ældres ensomhed dannede grundlag for samarbejde.

Grundet den øgede opmærksomhed på ensomhed fra regeringen frem til 2020, udlovede de en pulje til de frivillige foreninger, der gør en ekstra indsats.
I december måned 2016, besluttede Susanne Christensen, der er centerleder på Sofiegården i Vejle, sig for at indlede samarbejde med Anne May Søiland, der er distriktsleder ved Praktisk Bistand. Praktisk bistand yder hjælp til fx rengøring for de ældre, der ikke længere selv kan tage sig af dette, bl.a. grundet nedsat funktionsevne. De kommer derfor rundt i mange hjem her i Vejle, og bruger en del tid hos de ældre.

Praktisk bistand har derfor rig mulighed for at spotte de ensomme ældre i deres hjem, og give dem en personlig invitation til at deltage i et arrangement på Sofiegården. Det tog dem kun fjorten dage, at finde frem til 50 ensomme ældre, via et screeningsredskab udformet af Marselisborg, i Vejles Vestby.

Alle de ældre, som Praktisk bistand besøgte, modtog efterfølgende en invitation til en julefrokost, hvor der var god tilslutning. 

Materiale udarbejdet i samarbejde med UCL