Dag­cen­ter - Ca­fe - ak­ti­vi­te­ter

Det åbne dagcenter på Sofiegården hænger uløseligt sammen med café Olga. Vi har et hyggeligt café miljø, og der er mulighed for at benytte computer og træningsfaciliteter.

Præsentation af ”Det åbne dagcenter”

Dagcenteret Sofiegården findes ved indgangen til Cafe Olga.

Det åbne dagcenter på Sofiegården hænger uløseligt sammen med café Olga.

Vi prøver hele tiden at skabe et hyggeligt café miljø hvor alle skal føle sig velkommen.

Dagcentret er personalebemandet i tidsrummet mandag – fredag 9.00 – 15.30 

Tilbuddene i dagcentret henvender sig til beboere på plejecentret og pensionister ude fra byen.

Dagcentret og Cafe Olga råder over fine lokaler, hvor man altid er velkommen til socialt samvær.

Der er desuden også mulighed for at afholde fødselsdage, minde højtidligheder, julefrokoster o. lign efter aftale med dagcentrets og Cafeens personale.

Mad og drikke skal selvfølgelig bestilles fra vores cafe til disse arrangementer.

Dagcentret samarbejder med frivillige hjælpere og pårørende.

Har brugere af dagcentret særlige ønsker eller behov, kan man altid få hjælp af personalet til at sætte aktiviteten i gang.

Aktiviteter bliver kun tilrettelagt i ”Det åbne dagcenter” hvis der er ønsker, og frivillige tovholdere på aktiviteten.

Det er ikke en betingelse at deltage i aktiviteterne for at komme i dagcentret, mange kommer også blot for at hygge sig og få en snak med andre.

Hvis der er en aktivitet eller arrangement i ”Det åbne dagcenter” vil det blive vist på vores hjemmeside www.sofiegaarden.vejle.dk og det vil blive opslået på vores stander i gangen til dagcenter/cafe.

 

Det åbne dagcenter tilbud henvender sig til målgruppen: Efterlønnere og pensionister.