Velfærdsteknologi øger livskvalitet

Velfærdsteknologi - en vej til en bedre dagligdag for borgerne. På Sofiegården gør vi brug af flere og flere teknologiske muligheder, som er med til at øge velvære, livskvalitet og selvbestemmelse - vi har fokus på den rehabiliterende tilgang.

""

MOTIview cykling - her taler damerne om, hvor de er henne og hvor langt de har cyklet. 

_______________________

___________________________

Desforuden gør vi brug af Carendo badestolen, Raizer løftestol, GPS med flere.